Σεμινάριο μέσω υπηρεσίας Skype!

Η σχολή μας δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου μέσω υπηρεσίας Skype για τους συναδέλφους που κατοικούν στην επαρχία και δεν έχουν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Το κόστος του σεμιναρίου για την περίπτωση αυτή είναι στα 350 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η πρακτική εξάσκηση θα γίνεται σε συνεργασία με κάποιο κολυμβητήριο που έχει πρόγραμμα βρεφικής κολύμβησής κοντά στην περιοχή διαμονής των φοιτητών, εάν αυτό είναι εφικτό λόγω απόστασης.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τώρα