Πανεπιστημιακή δραστηριότητα

Η κολύμβηση βρεφών και νηπίων είναι πλέον μια πραγματικότητα στα Ελληνικά κολυμβητικά δρώμενα. Ολοένα και περισσότερα βρέφη και νήπια συμμετέχουν στην δραστηριότητα αυτή, αποκομίζουν αναντικατάστατα οφέλη υγείας και μαθαίνουν να κολυμπούν μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Ολοένα και περισσότερα κολυμβητήρια ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους και πρόγραμμα Babyswimming.

Τα παραπάνω καθιστούν την κολύμβηση βρεφών και νηπίων, σήμερα, το πλέον αναπτυσσόμενο κολυμβητικό πρόγραμμα.

Το European University/College of Sports Sciences αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα δημιουργίας εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στο αντικείμενο της κολύμβησης βρεφών δημιουργεί σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Κολύμβησης Βρεφών και Νηπίων ειδικότητα Babyswimming και την ενσωματώνει στον κύκλο σπουδών του πανεπιστημίου.

H ειδικότητα περιλαμβάνει: Τι είναι η κολύμβηση βρεφών, φιλοσοφία του προγράμματος, ψυχοσωματική ανάπτυξη παιδιών 0-4ων ετών, τεχνικό κομμάτι εκπαίδευσης, οργάνωση σχολής babyswimming, προοπτικές ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με το site: www.euruni.edu

ή τηλεφωνήστε στο 210 7522641, 7560040